UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6
w roku szkolnym 2020/2021

 


TECHNIKUM NR 6

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik geodeta

Technik transportu kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik elektroenergetyk transportu szynowego 

Technik pojazdów kolejowych

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6

Mechanik pojazdów kolejowych
   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50